DigriLeaks 2 – Beatrix' kersttoespraak

VriendenvanGeert Dankzij onze connecties in en rond het Koninklijk Huis (Huub Oosterhuis eat your heart out!) beschikt Digitolle Grieze over de onverkorte tekst van de kersttoespraak van de majesteit! Nu weten we waar Geert Wilders zo opgefokt van raakte… De door Mark Rutte op zijn commando verwijderde zinsnedes zijn door ons gecursiveerd.

Landgenoten,

Van het lied dat zojuist gezongen werd, luiden de eerste woorden: ”Daar is uit ’s werelds duistere volkeren een licht der lichten opgegaan.’ Het is het licht dat afstraalt van het geperoxideerde kappershoofd van de Grote Blonde Gauwleider. Zijn komst op aarde en de weg die hij is gegaan richten het oog op wat het leven wel inhoud geeft en waarde – en dat is dus niet deze man met zijn mokkende horden.

Kerstmis inspireert stil te staan bij wat wij belangrijk vinden. Het zijn dagen van bezinning op vragen waaraan wij aandacht willen geven en op alles waaraan wij hechten voor ons zelf, voor elkaar en voor een toekomst waarin wij kunnen geloven. Daar hoort het gedachtengoed van de fulminerende fascist uit Venlo dus niet bij!

Ieder mens heeft behoefte aan een veilige plek en een bestaan in harmonie met anderen; met elkaar maken wij deel uit van één samenleving. Maar vertel dat maar eens aan de boomlange braller!
Daarom moeten wij zorgen dat de basis sterk blijft en de verhoudingen evenwichtig. Vrees voor onbestemde veranderingen leidt tot onrust en onzekerheid over de toekomst. Dan komt ook het maatschappelijk weefsel onder spanning, en dan komen Geert en zijn mederatten uit de modder gekropen om de onvrede te voeden.

Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen. Laat dat maar over aan de Zuiger met de Zachte G. Maar geduld, respect en saamhorigheid kunnen tegenwicht bieden tegen dit gajes. Het komt aan op maatschappelijke verbondenheid. De uitdaging is steeds elkaar te betrekken bij het oplossen van problemen. Wie zich deelnemer voelt, wordt ook gesterkt in besef van eigenwaarde.

Wie wil meewerken aan begrip en vertrouwen zal bereid moeten zijn eigen vooroordelen onder ogen te zien en zijn handelen te toetsen op de consequenties voor medemensen en de gevolgen voor de samenleving als geheel. Kijk maar naar wat Karel ten Haaf boven water heeft gekregen over het schorriemorrie op de Groningse PVV-lijst!

Elke gemeenschap is geworteld in sociaal gevoel en vergt verantwoordelijkheid over en weer. Medemenselijkheid, betrokkenheid en solidariteit zijn krachten die binden en in moeilijke tijden houvast kunnen bieden. Helaas zijn het ook woorden die niet voorkomen in het vocabulaire van de hitsende haatzaaier.

Steun wordt ook gezocht in het persoonlijk leven. In de kracht van eigen overtuiging kunnen mensen innerlijke zekerheid vinden. Maar wanneer in het leven de golven hoog gaan is moed nodig om vast te blijven houden aan beginselen. Tegen de stromen in komt het aan op standvastigheid. En beginselen, die heeft de PVV; vraag dat straks maar aan de eerste allochtonen die per trein standvastig de grens worden overgezet.

(…)

Het geweten is de toetssteen die de keus bepaalt. Door vanuit beginselen te leren omgaan met goed en kwaad wordt iemands geweten van jongsaf gevormd. Daarin ligt de basis voor persoonlijke overtuiging en standvastigheid. Wie op eigen keuzen wordt aangesproken moet zich niet alleen tegenover zichzelf kunnen verantwoorden maar ook tegenover anderen. En niet anderen de maat nemen en vervolgens zelf moord en brand schreeuwen zodra men kritiek op hemzelf heeft.

Dagelijks merken we dat over uitgangspunten en verwachtingen ten aanzien van het algemeen belang verschillend wordt gedacht. Het gevaar bestaat dat het gemeenschappelijke wordt verzwegen en verschillen worden uitvergroot. Dan worden muren van vermeende tegenstellingen opgetrokken en verharden standpunten. Maar het is juist belangrijk te zoeken naar wat verbindt en elkaar over en weer te bemoedigen. Hoor je dat Geert? Of beter nog: begrijp je het ook? Verbinden? Bemoedigen? Ken je die woorden?

Uiteenlopende opvattingen horen natuurlijk bij een open samenleving. We kunnen de verschillen niet ontkennen maar moeten ze zien als startpunt voor maatschappelijke dialoog. Het is niet nodig elkaar te overtuigen om elkaar te verdragen. Dát is de basis van wederzijds respect. Maar wat zit ik eigenlijk te lullen: ik kan nog zo verbindend en bemoedigend proberen te zijn, als koningin, die superboze Sturmbahnfuehrer spuugt erop en wuift het weg als links multicultigelul.

Bemoediging vinden wij evenzeer in het delen van waarden die door de eeuwen heen gestalte hebben gekregen. Die zijn herkenbaar op tal van plaatsen waar mensen vreedzaam met elkaar verkeren en samenwerken. En dan heb ik het dus niet over de middeleeuwse kneuterwaarden in een reservaat als Bourtange, hoor je me, Geert?

Van oudsher berust dit op verdraagzaamheid, zorgvuldigheid en hulpvaardigheid. Deze principes zijn ook vandaag essentieel. Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Zo heeft Jezus de bekende gulden regel “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet” positief geformuleerd. Ja inderdaad Geert: Jezus! Die woonde in het door jou zo bejubelde Israel. Lees maar eens wat over zijn leven, dat zou goed voor je zijn!

Bij de processen die het menselijk leven beheersen zijn wij allen betrokken. In tal van verbanden zijn wij met elkaar verbonden. Door ons te richten op een gemeenschappelijk perspectief kunnen wij trachten angst en argwaan te overwinnen en een goede balans te vinden tussen ‘wij’ en ‘zij’. In de boodschap van geloof, hoop en liefde geeft Kerstmis ons bezieling en bemoediging. Heb je dat woord weer, Geert!

Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest toe. Maar of we hier volgend jaar nog zo vredig zitten, vraag ik me af. Voor hetzelfde geld zit ik in een heropvoedingskamp, en durft niemand in het land meer iets te zeggen, uit angst voor Gouwleider Geert en de bijtgrage bloedhonden van zijn animal cops…

Advertenties

3 thoughts on “DigriLeaks 2 – Beatrix' kersttoespraak

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s